Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

03. 09. 1981 / Novi rock

Prvi Novi rock se je zgodil 3. septembra 1981 v ljubljanskih Križankah. V naslednjih letih je Novi rock predstavljal osrednjo manifestacijo rockerske ustvarjalnosti v Sloveniji, zbirališèe pripadnikov razliènih subkultur in prostor teoretske refleksije kulturnega, socialnega in politiènega dogajanja. Kot prostor kulturne inovacije je Novi rock odpiral prostor tudi za širše socialne in politiène inovacije, hkrati pa gre za prvo kontinuirano množièno prireditev, na kateri je mlajša generacija skozi kulturno ustvarjalnost izražala revolt proti stanju v družbi.

Kljuèni organizator Novega rocka je bil Radio Študent, obèasno pa so se Radiu Študent pridružili še drugi organizatorji. Glavnino organizacijskih vajeti je imel v rokah Igor Vidmar. Ob glasbenem dogodku so v okviru Novega rocka potekale tudi javne tribune, povezane z aktualnimi problemi delovanja mladinskih subkultur.

Med letoma 1981 in 1990 so na Nove rocku nastopili: Indust-bag, Marko Brecelj in Ivan Volariè – Feo, Lublanski psi, Kuzle, Šund, Laèni Franz, Martin Krpan, Zasilni izhod, Flam, Ultimat, Pomaranèa, Buldogi (1981), Brezno zla, Drevored, Spray, Preporod, Sneguljèica, Film, 92, Laibach, Otroci socializma, O'kult, Kuga, Elektrièni orgazam (1982), Borghesia, Èao pièke, VIA Ofenziva, Abbildungen Variete, Frakcija užalošèenih klovnov, Bacili, Laèni Franz, Èrna gradnja, Avtomobili, Make Up 66, Skakafci, Orkester Titanic, Videosex, Haustor (1983), Marcus 5, Gloria, Klinika za cinike, Rock'n'feler, Dorian Gray, Niet, Radio Panoi, Rdeèi križ, Chronique Scandaleus, Katarina II. (1984), Sv. Barbara, Quod Massacre, Masaker, Niet, Pankrti, De Gazelas, B.B. Shop, Agropop, Monroes, Plavi orkestar (1985), III. kategorija, 2227, S.O.R., Center za dehumanizacijo, Tožibabe, G.U.Z., Amebix (1986), Grè, Miladojka Youneed, Roderick, Mizar, SCH, Swans (1987), Mama Dolores, Polska malca, Grad, Let 3, Komakino, Crime And The City Solution (1988), Game Over, Annathema, Krom, Epidemic Zone, Heller, Destruction, Morena, Majke, Strelnikoff, Phone Box Valdals, Disciplona Kième (1989), It's Not For Sale, Blla-Blla-Blla, Obojeni program, Partibrejkers, Oyster Band (1990).

Z Novim rockom je tesno povezano veèje število publicistov in teoretikov, ki so sodelovali na okroglih mizah Novega rocka.

Veè o Novem rocku v: Igor Bašin: Novi rock: rockovska prireditev v Križankah. Subkulturni azil, Maribor, 2006.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek