Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

14. 07. 1988 / Peticija borcev

Na pobudo dveh prvoborcev, Ignaca Gregoraèa in Milana Apiha, je bila julija 1988 v glasilu Komunist objavljena peticija 40 prvoborcev in »predvojnih borcev za socialne in politiène pravice«, s katero so se veterani NOB pridružili zahtevam Odbora za varstvo èlovekovih pravic. Borèevska iniciativa je predstavljala pomembno okrepitev demokratiènega gibanja, saj je po eni strani predstavljala hud pritisk na uradno borèevsko organizacijo, po drugi strani pa je vzpostavila neposredno povezavo med NOB-jem in demokratiènimi iniciativami, ki so zaznamovale osemdeseta leta.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek