Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

14. 07. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 31

Sporoèilo za javnost št. 31

V pojasnilu predsednika vojaškega sodišèa z dne 12. julija 1988, je zapisano, da je Franci Zavrl "v pogovoru s predsednikom senata, polkovnikom mag. Djurom Vlaisavljeviæem, privolil v predlog, naj glavne obravnave, kar zadeva njega, ne bi odložili, èeprav mu ni bilo na voljo osem dni od zaèetka glavne obravnave."

Odbor sporoèa, da to pojasnilo vojaškega sodišèa ni toèno, saj je Franci Zavrl predsedniku senata dejal, da "se bo zagovarjal, èe se bo lahko uèinkovito pripravil za obrambo."

Franci Zavrl se še vedno nahaja na zdravljenju v bolnišnici in zaenkrat še ni znano ali se bo lahko v ponedeljek, 18. julija 1988, ob 7.30 uri, ko se bo na vojaškem sodišèu na Roški 2 v Ljubljani zaèela glavna obravnava, udeležil razprave

Odboru je bilo sporoèeno, da je v torek, 19. julija 1988, ob 9.30 uri kot prièa na glavno obravnavo povabljen Igor Omerza, direktor Mikro Ade.,,. Z

Predlagaj popravek Predlagaj popravek