Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

19. 07. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 35

Sporoèilo za javnost št. 35

Odbor sporoèa, da je vrhovno vojaško sodišèe v Beogradu zavrnilo zahtevo Francija Zavrla, za izloèitev predsednika senata. Zahtevi so se, kot smo pozneje izvedeli, pridružili tudi Janez Janša, njegov zagovornik in zagovornik Ivana Borštnerja. Pisnega sklepa o tem, kot tudi sklepa o izloèitvi civilnega zagovornika Zavrl ni dobil, tako da je še vedno brez zagovornika. Zavrl vseh 10 ur, kolikor je trajala današnja glavna obravnava, ni bil zaslišan. Zavrl je tudi izjavil, da predsednik senata veèine njegovih izjav ne protokolira in da kaže, da "imamo opraviti s sodno farso".

Predsednik senata je na zaèetku današnje obravnave oznanil, da bo sodišèe poslej poslovalo v srbohrvaškem jeziku.

Odbor poziva vse, ki se zbirajo pred vojaškim sodišèem na Roški 2, da svoje proteste izražajo mirno in na naèine, ki ne motijo dela sodišèa.

Sprejem pri predsedniku RK SZDL Slovenije Jožetu Smoletu je prestavljen na sredo, 19. julija, ob 8. uri.

Odbor vabi vse borke in borce, še posebej pa podpisnike borèevske Izjave, da se udeležijo tovariškega sreèanja , ki bo v šišenskem Mostecu v petek, 22. julija, ob 17. uri.

Glede na oèitne kršitve in utemeljene dvome v korektnost in zakonitost postopka in glede na to, da samo javnost zagotavlja legitimen in zaupanja vreden postopek, Odbor

I Z J A V L J A,

DA NE ŠTEJE ZA LEGALNO IN LEGITIMNO NOBENE SODBE, KI BO SPREJETA OB IZKLJUÈITVI JAVNOSTI IN CIVILNIH ZAGOVORNIKOV.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek