Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

20. 07. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 36

Sporoèilo za javnost št. 36

Odbor sporoèa, da je tretji dan glavne obravnave pred vojaškim sodišèem v Ljubljani potekalo zasliševanje obtoženih Janeza Janše in Francija Zavrla. Franci Zavrl je, kot nam je znano, vztrajal pri svoji izjavi, ki je razvidna že iz njegovega ugovora zoper obtožnico in iz izjave za javnost, ki jo je dal pred zaèetkom sojenja.

Odbor najostreje obsoja odloèitev predsednika senata vojaškega sodišèa, da bo postopek pred vojaškim sodišèem potekal v srbohrvaškem jeziku. Pridružuje se skupšèini SR Slovenije, ki je ostro protestirala proti tej oèitni kršitvi ustave SR Slovenije in ustave SFR Jugoslavije, ter od Predsedstva SFRJ zahtevala, da v zvezi s tem zagotovi spoštovanje ustavnosti in zakonitosti.

Odbor prièakuje, da bo proti Ivanu Borštnerju, Janezu Janši in Davidu Tasiæu po glavni obravnavi takoj ukinjen pripor. Odbor je že do sedaj izražal upravièene in utemeljene dvome v zakonitost pripornih razlogov za èas pred in po konèanem preiskovalnem postopku. Zato je toliko bolj preprièan, da ni nobenih upravièenih razlogov za podaljševanje pripora po koncu glavne obravnave.

Odbor poziva vse, ki se zbirajo pred vojaškim sodišèem na Roški 2, da svoje proteste izražajo mirno in na naèine, ki ne motijo dela sodišèa.

Odbor vabi vse borke in borce, še posebej pa podpisnike borèevske Izjave, da se udeležijo tovariškega sreèanja , ki bo v šišenskem Mostecu v petek, 22. julija, ob 17. uri.

Glede na oèitne kršitve in utemeljene dvome v korektnost in zakonitost postopka in glede na to, da samo javnost zagotavlja legitimen in zaupanja vreden postopek, Odbor

I Z J A V L J A,

DA NE ŠTEJE ZA LEGALNO IN LEGITIMNO NOBENE SODBE, KI BO SPREJETA OB IZKLJUÈITVI JAVNOSTI IN CIVILNIH ZAGOVORNIKOV.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek