Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

01. 01. 1982 / RK ZSMS 1982

Predsedstvo RK ZSMS, izvoljeno na kongresu v Novem mestu, je zaèelo s postopnimi spremembami mladinske organizacije kot transmisije ostalih družbeno-politiènih organizacij v samostojno politièno silo, odprto za pobude iz nastajajoèe civilne družbe. (opomba: iz arhiva ni razviden datum izvolitve predsedstva RK ZSMS)

Predlagaj popravek Predlagaj popravek