Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

05. 08. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 42

Sporoèilo za javnost št. 42

1. Obtoženim Borštnerju, Janši, Tasiæu in Zavrlu sodba še ni bila vroèena.

2. Odbor je izvedel, da Televizija Ljubljana ne razpolaga z dokumentarnimi arhivskimi posnetki kulturnega mitinga v podporo Janezu Janši, Davidu Tasiæu in Ivanu Borštnerju, ki se ga je 21. junija letos na Trgu osvoboditve v Ljubljani udeležilo veè kot 30000 državljank in državljanov. To naj bi bil tudi razlog za to, da TV Ljubljana ni mogla reagirati na nekorektno, za udeležnce zborovanja in za vso slovensko in jugoslovansko demokratièno javnost žaljivo uporabo taistih posnetkov na TV Beograd. S tem je bila povzroèena škoda javni podobi zborovanja in novim družbenim procesom v Sloveniji in Jugoslaviji. Odbor meni, da je takšen odnos TV Ljubljana do enega najveèjih kulturno politiènih ljudskih zborovanj in zagotovo najveèje manifestacije neodvisne demokratiène javnosti v Sloveniji in Jugoslaviji, skrajno neodgovoren, neprofesionalen in v popolni opreki z vlogo, ki naj bi jo izpolnjevala TV Ljubljana.

Odbor zahteva, da TV Ljubljana javno pojasni to "praznino" v svoji dokumentaciji. Tiskovnemu svetu pri RK SZDL predlagamo, da oceni posledice takega ravnanja ljubljanske televizije, pa tudi da oceni celotno zadržanje televizije do dejavnosti Odbora.

3. Odboru so se v zadnjem èasu pridružili novi èlani, tako da šteje njegovo èlanstvo že preko 1000 organizacij in èez 70000 posameznih podpisnikov.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek