Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

08. 08. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 43

Sporoèilo za javnost št. 43

Odbor sporoèa, da so bile danes, 8. avgusta ,vroèene sodbe Janezu Janši in Franciju Zavrlu, verjetno pa tudi Ivanu Borštnerju in Davidu Tasiæu. Sodbi bosta objavljeni v tedniku Mladina

Odbor z zadovoljstvom sprejema na znanje zagotovilo TV Ljubljana, da ima ohranjeno popolno dokumentacijo o kulturnem mitingu. Razumljivo je, da želi imeti Odbor kot pobudnik in soorganizator te prireditve na razpolago èimbolj popolno dokumentacijo o tem dogodku. Zato prièakuje od TV Ljubljana, da mu da na razpolago posnetek celotnega gradiva , vkljuèno s prizori, ki so jih manipulativno izrabili ostali jugoslovanski TV centri.

Glede na izjemen kulturno-politièen pomen prireditve bi izguba teh posnetkov ali nedostopnost posnetkov za javnost pomenila skrajno neodgovoren odnos do zgodovinskega spomina.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek