Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

09. 09. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 50

Sporoèilo za javnost št. 50

Odbor obvešèa javnost, da bo dokumentirane podatke o dejavnosti organov službe državne varnosti, ki se nanaša na delo aktivistov Odbora, v kratkem odstopil inštitucijam, ki opravljajo družbeni nadzor nad organi za notranje zadeve. Pri tem bo spoštoval popolno diskretnost do prizadetih.

Na Odbor je že prispelo veèje število pobud in vprašanj, ki zadevajo vsebino spornega vojaškega dokumenta in so naslovljene na Skupšèino SR Slovenije.

Odbor je z velikim zanimanjem in prièakovanjem sprejel novico, da RK SZDL Slovenije pripravlja problemsko konferenco o èlovekovih pravicah in svobošèinah. Predsedstvo socialistiène zveze bo informacijo o pripravah na to konferenco obravnavalo že v torek, 13. septembra.

Odboru se je do sedaj pridružilo že 1080 kolektivnih in veè kot 75000 posameznih podpisnikov.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek