Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

15. 09. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 51

Sporoèilo za javnost št. 51

Odbor je bil obvešèen, da bo seja senata Vrhovnega vojaškega sodišèa, na kateri bo odloèeno o vloženih pritožbah v kazenski zadevi zoper Ivana Borštnerja, Davida Tasiæa, Francija Zavrla in Janeza Janšo, èez deset dni, 26. septembra 1988, ob 8. uri, v Beogradu.

Kolegij Odbora je poslal svojim kolektivnim podpisnikom pismo v katerem jih obvešèa o svojem stališèu do ustanavljanja pododborov po Sloveniji in o nekaterih drugih vprašanjih, ki zadevajo delovanje Odbora. Pismo bo objavljeno v naslednjem Biltenu Odbora v tedniku Mladina.

Naslednja plenarna seja Odbora bo v ponedeljek, 19. septembra 1988, ob 17. uri, na Kersnikovi 4 v Ljubljani.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek