Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

28. 09. 1988 / Sporoèilo Odbora za varstvo èlovekovih pravic št. 55

Sporoèilo za javnost št. 55

Odbor je sklenil, da se njegovi predstavniki v petek, 30.9.1988, ne bodo udeležili seje senata Vrhovnega vojaškega sodišèa v Beogradu, ker je senat že na zasedanju v ponedeljek, 26.9.1988, izkljuèil javnost in odvetnika Demšarja kot Zavrlovega zagovornika. Enako so se odloèili tudi obtoženi, predvsem zaradi tega, ker je vrhovno sodišèe doloèilo Ivanu Borštnerju samo tri dni, da si izbere novega zagovornika.

V zvezi z zadnjo izjavo generala Tominca, Odbor ugotavlja naslednje:

General Tominc je svojo izjavo prebral v ponedeljek, tedaj ko so vsi prièakovali, da bo obravnava v primeru Borštner, Janša, Tasiæ, Zavrl že konèana. S tem, ko je general Tominc izjavil, da predsednik Stanovnik jemlje v zašèito tiste, ki so "dejansko izdali vojaško skrivnost", je ponovno povsem nedopustno prejudiciral odloèitev Vrhovnega vojaškega sodišèa oziroma najbrž raèunal, da bo do tedaj drugostopenjska odloèitev že znana. To pa se ni zgodilo, ker je prišlo do zapleta z Borštnerjevim zagovornikom. Takšno reagiranje generala Tominca dopušèa utemeljen dvom, da je obravnava pred Vrhovnim vojaškim sodišèem le formalno pokritje že sprejetih sodb in obsodb.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek