Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

04. 10. 1988 / Svet za varstvo èlovekovih pravic in temeljnih svobošèin

Svet za varstvo èlovekovih pravic in temeljnih svobošèin, znan tudi kot »Bavconov svet«, je bil ustanovljen 4. oktobra 1988. Ustanoviteljica sveta je bila RK SZDL. Bavconov svet je deloval znotraj sistemskih okvirov, hkrati pa je k sodelovanju pritegnil veèje število osebnosti, ki so delovale v civilno-družbenih iniciativah. Iniciativa za zaèetek delovanja Bavconovega sveta je sovpadla z ustanovitvijo »Bavèarjevega« Odbora za varstvo èlovekovih pravic. »Bavconov svet« je nekakšen predhodnik institucije varuha èlovekovih pravic, ob koncu osemdesetih pa se je ukvarjal tako s sistemskimi vidiki varovanja èlovekovih pravic kot s konkretnimi kršitvami.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek