Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Omerza Igor (20. 08. 1950)

Rojen 20. avgusta 1950 v Ljubljani. Ekonomist, publicist. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist, poleg tega pa je dokonèal magistrski študij ekonomije; njegovo magistrsko delo nosi naslov Vloga in pomen delovne teorije vrednosti v Ricardovem ekonomskem opusu. Po konèani univerzi se je zaposlil v gospodarstvu. Nekaj èasa je tudi pouèeval politièno ekonomijo na Srednji ekonomski šoli in na Višji šoli za socialno delo. Leta 1986 je nastopil delovno razmerje v družbenem podjetju Mikrohit, kjer je bil vodja organizacije in razvoja. Maja 1987 je postal direktor v Mikro Ade, podjetja, ki je proizvajalo raèunalniško programsko opremo in je hkrati služilo kot infrastrukturna baza civilno-družbenih iniciativ, saj je bila opremljena z raèunalniki in fotokopirnimi stroji. V osemdesetih èlan uredništva Èasopisa za kritiko znanosti in komentator Mladine. Junija 1988 eden od ustanovnih èlanov Odbora za varstvo èlovekovih pravic.

Leta 1991 imenovan za direktorja SDK. Med letoma 1992 in 1996 poslanec parlamenta. Leta 2003 postane ljubljanski podžupan in funkcijo opravlja do leta 2006.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek