Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Peterle Lojze (05. 07. 1948)

Rojen 5 julija 1948 v Čužni vasi na Dolenjskem. Geograf, ekonomist, urednik, politik. V Novem mestu od leta 1963 obiskuje gimnazijo. V tretjem letniku opravi tečaj za pilota jadralnega letala, po maturi pa še tečaj za pilota motornega letala. Hoče se vpisati na letalsko akademijo, vendar ga zaradi slabega vida ne sprejmejo.

V Ljubljani, kamor pride v letih študentskega revolta, vpiše zgodovino, zemljepis in ekonomijo. Ekonomijo konča na prvi stopnji. Postane prefekt v internatu Vzgojnega zavoda Janeza Levca. Pri Medškofijskem odboru za študente vodi komisijo za pokoncilsko duhovnost. S somišljeniki zasnuje teoretično versko revijo 2000, ki začne izhajati aprila 1969. Leta 1971 postane odgovorni urednik. Glavni urednik je Peter Kovačič-Peršin. Zaradi administrativnih šikan revija izhaja z večletnimi premori. Izmišljati si morajo sprejemljivo programsko orientacijo, npr. časnik za mišljenje, umetnost, kulturna in religiozna vprašanja, nato pa morajo ustanoviti in registrirati še Društvo izdajateljev časnika 2000, ker tega ne morejo več početi kot skupina občanov. Po končanem študiju geografije se leta 1975 zaposli na Urbanističnem inštitutu. Poleg revije 2000 sodeluje tudi pri Biltenu, verskem časopisu študentov in izobražencev. Časopis se po njegovem predlogu leta 1983 preimenuje v Tretji dan, verski časopis za študente in izobražence, in z začetkom akademskega leta 1986 Peterle postane glavni urednik.

Leta 1986 postane višji svetnik v sektorju za prostorski razvoj na Zavodu za družbeno planiranje. Ukvarja se z varstvom okolja. Leta 1987 ga imenujejo v Medškofijski odbor izobražencev. Kot član kolegija Odbora za varstvo človekovih pravic ob molitvenem srečanju za pravičnost in mir septembra 1988 zapiše: »Kdor ima politični čut, naj se ga ne sramuje, ker je kristjan, ampak naj ga uveljavi.« In februarja 1989: »Vse bolj jasno postaja, da bi bilo politično prestrukturiranje v Sloveniji brez udeležbe kristjanov nenaravno.« Marca se občni zbor Društva 2000 preimenuje v ustanovni zbor Slovenskega krščanskega socialnega gibanja, kjer Peterle postane glavni tajnik. Ob ustanovitvi Slovenskih krščanskih demokratov 5. novembra 1989 postane predsednik izvršilnega odbora SKD. Z začetkom leta 1990 zapusti službo in postane svobodni kulturni delavec, deluje pa kot predsednik SKD in podpredsednik Demosa.

Po volitvah leta 1990 Peterle postane predsednik slovenske vlade in funkcijo odpravlja do leta 1992. Med letoma 1993 in 1994 vodi ministrstvo za zunanje zadeve, na čelo slovenske diplomacije pa se za pol leta vrne leta 2000. Leta 2004 je izvoljen v evropski parlament.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek