Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Vidmar Igor (10. 12. 1950)

Rojen 10. decembra 1950. Publicist, aktivist, organizator rock'n'roll dogodkov. V Novi Gorici obiskuje osnovno šolo in je predsednik prve pionirske komune. Leta 1969 pripotuje v Ljub¬ljano in se vpiše na FSPN. Leta 1970 ga urednik Luka Škobrne povabi k sodelova¬nju pri mladi postaji Radio Študent in Igor v dveh mesecih postane urednik aktualnopolitiène redakcije. Maja 1970 med demonstracijami proti ameriški okupaciji Kambodže na stopnicah študentskega nase¬lja bere protestni govor. Aprila 1971 za Radio Študent poroèa o študentskih demonstracijah z zasedene Aškerèeve. Kot novinar Radia Študent bo v nasled¬njih štirih letih skupaj s kolegi Pavletom Gantarjem, Dušanom Rog¬ljem, Borisom Muževièem, Cirilom Ribièièem, Marjanom Pungartnikom, Nikolo Damjaniæem in Jašo Zlobcem razgibal slovenski eter. Njegovo provokativno sodelova¬nje na zad¬nji novolevièarski poletni šoli na Korèuli leta 1974, ki bi jo Stane Dolanc najraje prepovedal, zbujata pozornost oblasti. Kot delegat IO Skupnosti študentov na¬sprotuje pripojitvi Študentskem organizacije k ZSMS. Ko na RŠ priobèi še komentar o izobèe¬nju Ve¬ljka Rusa, Vladimirja Arzenška, Tineta Hribarja in Janeza Jerovška s FSPN ter ga zvoèno opremi s tu¬lje¬njem volkov, je to že dovo¬ljšen razlog, da ga suspendirajo in izk¬ljuèijo iz partije.

Ko se leta 1975 pojavijo Buldožerji, Vidmar zasluti prevratniški potencial pop kulture in se zaène z ¬njo vneto ukvarjati. Piše filmske kritike, predvsem pa se naroèi na italijansko stripovsko revijo Alter Alter in med leti 1976 in 1978 v Mladini redno objav¬lja zapise o imperializmu in protiimperializmu v stripih. Dvakrat obišèe festival stripa v Lucci, uredi legendarno Magna Purgo Kostje Gatnika in posebno številko Strip-bune.

Vidmarjevo življenje se zares spremeni oktobra 1977 po prvem koncertu Pankrtov na mošèanski gimnaziji. Tu spozna punk in napiše navdušeno recenzijo za Stop. Hkrati pusti svojo edino redno službo v živ¬lje¬nju, ureja¬nje Krièaèa, internega glasila RTV. Vrne se na Radio Študent in zaène z oddajo Bodi tukaj zdaj, poslušanje katere nemudoma postane obvezni ritual pripadnikov nastajajoèe punkerske scene. Novembra 1978 pred proslavo dneva republike v menzi študentskega nase¬lja organizira prvi veèji koncert: Pankrte, reške Parafe in zagrebške Pr¬ljavo kazalište. Ko Dimitrij Rupel januarja 1979 ob prvi mali plošèi Pankrtov Lublana je bulana svojo redno rubriko v Teleksu preimenuje v To morate preslišati, mu Vidmar, sicer producent plošèe, odbrusi oster odgovor in ga spotoma preimenuje v Dimitrija Trupla. 4. novembra 1979 Igor na RŠ uvede legendarno Rock fronto. Pankrtom producira prvo veliko plošèo, Dolgcajt, ki v trgovine pride 8. februarja 1980. Nasled¬nje leto organizira koncert Siouxie & The Banshees in prvi Novi rock. Novi rock se bo uveljavil kot osrednja rockerska manifestacija v Sloveniji, z organizacijo okroglih miz o aktualnih (sub)kulturnih in politiènih vprašanjih pa Vidmar poskrbi, da Novi rock ni zgolj mladinska zabava, paè pa poskrbi tudi za refleksijo in samorefleksijo.

Jeseni 1981 izbruhne nazi punk afera, vendar Vidmar v Rock fronti dobro ime punka med ofenzivo udbovsko-partijskih odredov ubrani. Kot novinar skupaj z Gorazdom Suhadolnikom in Petrom Mlakarjem raziskuje komunistiène povojne zloèine in predvaja intervju z žrtvijo dachavskih procesov Andrejem Bohincem ter reportažo z domobranskega grobišèa na Crngrobu. Sezono 1982 skupaj z glavnim urednikom RŠ Urošem Mahkovcem, Igorjem Bavèarjem, Sreèom Kirnom in Viko Potoènik zaène z organizacijo koncerta Solidarnosti. Za koncerte je priprav¬ljen storiti vse in ¬njegov veliki uspeh je, da v Hali Tivoli med nastopi naposled ugasnejo luèi. Na drugem Novem rocku nastopijo Laibachi, Vidmar pa med ¬njimi in Pankrti povleèe vzporednico državotvornega rocka. Ker na Borštnikovo sreèa¬nje pride z bedžem NAZI PUNKS FUCK OFF, v Rožo pa s CRAZY GOVERNMENTS in k¬ljukastim križem, ga ovadijo in leta 1983 mora za 30 dni v zapor. Leta 1984 ga zaprejo še za 20 dni, ker je na RŠ izvedel »samozašèitni test« in zavrtel komad Deutschland, Deutschland über alles v izvedbi Nico. Kot urednik glasbene redakcije ŠKUC-a leta 1985 izda prvo domaèo plošèo Laibachov. Pred in po ¬njej soproducira, miksa ali prepeva še na LP-jih Parafov, Lepo je, Novi punk val, 1984-48, Scraping Foetus, Be¬njamina Zepheniaha in Pixies. V Ljub¬ljano pa med drugim pripe¬lje 23 Skidoo, Amebix, Angelic Upstarts, Anti-Nowhere League, Cassandro Complex, Christian Death, Crime & The City Solution, D.O.A., Diamando Galas, Dinosaur Jr., Discharge, Dubliners, Einstürzende Neubauten, dvakrat The Fall, Firehose, GBH, Henryja Rollinsa, Iggyja Popa, Jane's Addiction, Jesus & MaryChain, Killing Joke, Mission, dvakrat Nicka Cavea, dvakrat Nico, Pere Ubu, Pixies, Poison Girls, Ramones, Rapeman, Residents, Sisters of Mercy, trikrat Sonic Youth, Swans, Test Department, UK Subs, Virgin Prunes, X-mal Deutschland, Youth Brigade in Gun Club. One-man-band podjetje R.O.P.O.T., ROck Promocija Oddelek Tujina, ki ga za te namene ustanovi, organizira tudi koncerte drugje po Jugoslaviji. Na Vidmarjev rojstni dan leta 1987 odigrajo Pankrti poslovilni Zad¬nji pogo v Ljub¬ljani. Skupaj z Gregorjem Tomcem, Janezom Janšo in Perotom Lovšinom igra nogomet za M PUNK United Team. Spomladi 1988, ko izbruhne afera JBTZ, je èlan kolegija Odbora za varstvo èlovekovih pravic. Ko pade ideja, naj Odbor organizira velik koncert, ki naj bi imel podobno sporoèilo kot tisti v podporo poljskemu sindikatu Solidarnost leta 1982, se Vidmar zavzame za veliko zborovanje na prostem. Zadolžen je za izvedbo zborovanja na Kongresnem trgu, a tudi njega preseneti, ko na zborovanje pride veè deset tisoè ljudi. Organizira tudi zborovanje Odbora novembra 1988 in maja 1989.

Na volitvah leta 1990 sicer sodeluje na listi ZSMS-LS, vendar se v stranko ne vèlani.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek