Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Demšar Drago (16. 02. 1942)

Rojen 16. februarja 1942 v Ljubljani. Pravnik, odvetnik. Osnovno šolo in klasièno gimnazijo konèal V Mariboru, leta 1960 se je vpisal na ljubljansko pravno fakulteto in diplomiral leta 1964. V prvi polovici šestdesetih let èlan uredništva Tribune. V drugi polovici šestdesetih let sodniški pripravnik (pravosodni izpit opravi 1968) in odvetniški pripravnik. Od leta 1969 asistent na katedri za kazensko pravo. Leta 1973 magistriral na pravni fakulteti v Zagrebu.

Po študiju zaradi prekrška kaznovan na zaporno kazen 20 dni, ker se je nedostojno izrazil o kipih, ki krasijo portal slovenske skupšèine. Leta 1984 branil prvoobtoženega v beograjskem procesu Mijanoviæa (zaradi aktivne obrambe je bil kaznovan z denarno kaznijo in odstranitvijo iz dvorane), kasneje pa je kot odvetnik sodeloval v veè najodmevnejših kazenskih zadevah v SFRJ. V osemdesetih letih v kljuènih kazenskih zadevah brani Mladino, Katedro in novinarje. Leta 1988 èlan kolegija Odbora za varstvo èlovekovih pravic. Kot odvetnik pri obrambi pomaga Franciju Zavrlu; jeseni 1988 vodi kolokvij pravnikov, na katerem je zbrana pravna argumentacija za pripravo pritožb obsojene èetverice.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek