Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Stres Anton (15. 12. 1942)

Rojen 15. decembra 1942 v Donaèki gori pri kraju Rogatec v obèini Šmarje pri Jelšah. Pri sedemnajstih letih se odloèi, da bo vstopil v Misijonsko družbo, študira na Teološki fakulteti, leta 1967 pa da veène zaobljube. V Pariz leta 1972 Katoliškem inštitutu diplomira še iz filozofije. Po diplomi se zaposli na ljubljanski Teološki fakulteti, kjer postane predavatelj filozofije. Leta 1974 na Teološki fakulteti doktorira s tezo Razvoj marksistiènega pojmovanja religije v povojni Jugoslaviji. Od leta 1977 docent na TF. Leta 1984 v Parizu doktorira še iz filozofije; zanima ga Heglovo pojmovanje svobode. Sodeluje z uredništvom Celovškega zvona, ureja pa tudi Bogoslovni vestnik. Ob ustanovitvi Svet Praviènost in mir leta v1985 prevzame njegovo vodenje. Oktobra 1986 Svet praviènost in mir objavi prvi izjavo; zavzame za spoštovanje ugovora vesti, skladno z ekumenskim duhom se Stres zavzema za pravice Jehovovih priè, ki jih jugoslovanska vojaška sodišèa zaradi odloèitev, da ne bodo prijeli za puško, pošiljajo na dolgoletne in ponavljajoèe se zaporne kazni. V drugi izjavi se Svet Praviènost in mir postavi na stran uredništva Nove revije, ki je zaradi objave nacionalnega programa v 57. številki deželna ostre tovariške kritike. Leta 1988 soustanovitelj Odbora za varstvo èlovekovih pravic in kasneje èlan kolegija Odbora. Istega leta tudi èlan »Bavconovega« Sveta za varstvo èlovekovih pravic. Februarja 1989 kot predstavnik Komisije Praviènost in mir nastopi na zborovanju v Cankarjevem domu, kjer celotna slovenska politièna in civilno-družbena scena podpre kosovske rudarje, ki stavkajo v rudniku Stari trg. Anton postane še èlan Helsinškega komiteja Slovenije, organizacije za varstvo èlovekovih pravic z mednarodnih ozadjem.

Po letu 1990 Stres ostane na èelu komisije Praviènost in mir. Od leta 1992 vodi razliène komisije, ki se v imenu RKC pogajajo z državo. Leta 1999 postane dekan TF, leta 2000 pa ga papež imenuje za pomožnega škofa v Mariboru. Aprila 2006 imenovan za prvega celjskega škofa.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek