Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Taufer Veno (19. 02. 1932)

Rojen 19. februarja 1932 v Ljubljani. Pesnik, dramatik, publicist, civilno-družbeni aktivist. Èlan uredništev Revije 57, Perspektiv, Problemov, med pobudniki ustanovitve Nove revije. V osemdesetih predsednik komisije Društva slovenskih pisateljev za zašèito mišljenja in pisanja. Eden od organizatorjev protestnih veèerov v prostorih DSP, med katerimi so udeleženci z branjem svojih del protestirali v èasu procesa proti èetverici. Èlan ustavne komisije DSP in redaktor Pisateljske ustave. Eden od soavtorjev majniške deklaracije. Leta 1989 èlan izvršilnega odbora Slovenske demokratiène zveze.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek