Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Križman Alojz (24. 05. 1940)

Rojen 24. maja 1940 v Križevcih pri Ljutomeru. Metalurg, univerzitetni profesor, znanstveno se je ukvarjal zlasti z bakrovimi zlitinami. Med letoma 1987 in 1993 rektor mariborske univerze. Kot rektor se je zavzel za novinarje mariborskega študentskega èasopisa Katedra, ko je bil èasopis pod udarom organov pregona. Leta 1988 èlan kolegija Odbora za varstvo èlovekovih pravic. 21. novembra 1988 govornik na zborovanju Odbora za varstvo èlovekovih pravic. Èlan »Bavconovega« Sveta za varstvo èlovekovih pravic in temeljnih svobošèin. Leta 1989 med ustanovitelji SDZ in èlan izvršilnega odbora SDZ. Leta 1990 na volitvah kandidiral za èlana predsedstva republike Slovenije kot kandidat ZSMS-LS.

Med letoma 1994 in 1998 mariborski župan.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek