Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Hren Marko (26. 04. 1959)

Rojen 26. aprila 1959. Civilno-družbeni aktivist, mirovnik, matematik. V celotnih osemdesetih ena kljuènih oseb novih družbenih gibanj, zlasti mirovnega gibanja, ter povezovalni èlen med slovenskimi gibanji ter mednarodnim mirovnim gibanjem. Èlan sveta WRI (World Resisters International). Leta 1986 urednik Mirovnih zvezkov. Februarja 1988 pobudnik ustanovitve koordinacije novih družbenih gibanj, ki iniciira peticijo z zahtevo po referendumu o ustavnih amandmajih. Tako kot Janez Janša in Igor Omerza zaposlen na Mikro Adi, infrastrukturni bazi politiène alternative. Med hišno preiskavo na Mikro Adi služba državne varnosti posebno pozornost nameni Hrenovemu besedilu Poziv k nenasilnemu odporu v primeru represije. Èlan kolegija Odbora za varstvo èlovekovih pravic. Dejaven zlasti pri internacionalizaciji problema èlovekovih pravic v Sloveniji; za potrebe Odbora navezoval stike s predstavniki evropskih civilno-družbenih iniciativ ter s parlamentarci evropskih držav. Urednik neodvisne mednarodne publikacije Independent Voices.

Leta 1990 kandidira na volitvah kot nosilec neodvisne liste novih družbenih gibanj.

Po letu 1990 soustanovitelj Mirovnega inštituta ter aktivist avtonomnega kulturnega centra Metelkova.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek