Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Bakše Ingrid (18. 02. 1961)

Rojena 18. februarja 1961. Mirovna aktivistka. V osemdesetih kot èlanica vodstva RK ZSMS zadolžena za sodelovanje z novimi družbenimi gibanji. Organizatorica prvih protijedrskih demonstracij v Sloveniji. Gostiteljica sreèanja koordinacije novih družbenih gibanj februarja 1988, na kateri predstavniki najrazliènejših civilno-družbenih iniciativ in gibanj sprejmejo odloèitev o skupni izjavi proti naèrtovanim ustavnim spremembah z zahtevo po razpisu referenduma o ustavnih spremembah.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek