Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Štrajn Darko (18. 09. 1949)

Rojen 18. septembra 1949 v Titovem Velesu. Filozof, novinar, publicist, civilno-družbeni aktivist. Leta 1971 èlan uredništva Tribune in eden kljuènih aktivistov študentskega gibanja na filozofski fakulteti. Sredi sedemdesetih tudi èlan uredništva Èasopisa za kritiko znanosti in Problemov. V osemdesetih èlan uredništva Mladine. Analiza SDV iz junija 1986 ga uvršèa med vodilne predstavnike alternativnih skupin in ga povezuje z mirovnim gibanjem, sekcijo za preuèevanje novih družbenih gibanj pri sociološkem društvu ter z »neformalno skupino novinarjev«. Leta 1984 kot predsednik filozofskega društva soorganizator in govornik na javni tribuni Intelektualno delo in svoboda. Ob koncu osemdesetih raziskovalec na Pedagoškem inštitutu.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek