Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Borštner Ivan (01. 04. 1944)

Rojen 1. aprila 1944 v Celju. Èastnik. Med službovanjem v JLA je kot zastavnik izstopil iz ZKJ, nezadovoljen s položajem Slovenije v federaciji. 31. maja 1988 ga varnostna služba JLA aretira zaradi suma izdaje vojaške skrivnosti. Na procesu proti èetverici obsojen na štiri leta zapora, leta 1995 vrhovno sodišèe RS sodbo razveljavi. Po obsodbi na vojaškem sodišèu aktiven v civilno-družbenih iniciativah, svoje videnje procesa proti èetverici poda v knjigah Sedem let pozneje (1995) in Osem let pozneje (1996) (soavtorja Janez Janša in David Tasiè). Po letu 1990 dejaven pri izgradnji slovenskega obrambnega sistema.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek