Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Hribar Tine (28. 01. 1941)

Rojen 28. januarja 1941 v Gorièici pri Ihanu. Filozof, urednik, publicist. Od leta 1963 èlan uredništva Tribune, od sredine šestdesetih pa èlan uredništva Problemov. Diplomiral je 1964 iz filozofije in sociologije na ljubljanski Filozofski fakulteti, na kateri je 1968 tudi magistriral. Istega leta je doktoriral na univerzi v Zagrebu. V šolskem letu 1967/68 je dobil Humboldtovo štipendijo in se izpopolnjeval pri Karl-Heinz Volkmann-Schlucku v Kölnu. Po diplomi, 1964, se je zaposlil na Inštitutu za sociologijo in filozofijo, leta 1971 je dobil docenturo na FSPN, a je bil po direktivi CK ZKS skupaj z Veljkom Rusom, Janezom Jerovškom in Vladimirjem Arzenškom èez štiri leta izkljuèen iz pedagoškega procesa. Leta 1980 je bil med pobudniki ustanovitve Nove revije, leta 1982 pa postane prvi glavni urednik Nove revije. Soavtor prispevkov za slovenski nacionalni program, ki so leta 1987 objavljeni v 57. številki Nove revije. Leta 1988 èlan kolegija Odbora za varstvo èlovekovih pravic. Leta 1988 redaktor Pisateljske ustave, leta 1990 pa redaktor Demosove ustave.

Leta 1992 je Hribar ponovno vkljuèen v pedagoško delo, ko je sprejet na filozofski oddelek Filozofske fakultete. Od leta 1995 izredni èlan SAZU, od leta 2001 pa redni èlan.

Predlagaj popravek Predlagaj popravek