Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

O projektu

Ambicija spletnega portala www.slovenskapomlad.si je, da bi evidentirali kljuène dogodke in iniciative, ki so se odvijali v osemdesetih letih 20. stoletja, ter da bi te iniciative povezali z osebami, ki so pri dogodkih sodelovale. Izhajamo iz preprièanja, da globokih zgodovinskih sprememb, ki so se zgodile v osemdesetih letih 20. stoletja ne moremo razumeti, èe nimamo pred oèmi gostega omrežja civilno-družbenih iniciativ in posameznikov. Civilno-družbene iniciative so povezovale ljudi, ljudje pa so povezovali civilno-družbene iniciative.

Ob snovanju portala si nismo domišljali, da lahko evidentiramo prav vse dogodke in prave vse osebnosti, ki so ob tem sodelovale. Zato je portal odprt in namenjen stalnemu dograjevanju. Aktivni udeleženci dogodkov, kronisti, opazovalci, zgodovinarji in drugi imajo torej možnost, da gradivo dopolnjujejo in s tem pomagajo o rekonstrukciji omrežja, ki je spremenilo tok zgodovinskih dogodkov.

Ali Žerdin

Portal kot virtualni muzej

V krizi druge Jugoslavije je v Sloveniji iz raznorodnih politiènih, gospodarskih, kulturnih in civilno-družbenih pobud nastalo široko osamosvojitveno gibanje, ki je po soglasnem plebiscitu za osamosvojitev Slovenije v decembru 1990 uspešno nadaljevalo svojo pot. Na tej poti nas junija in julija 1991 ni zaustavila niti jugoslovanska armada, Slovenci smo presegli zgodovinske delitve in enotni zmagali. Osamosvojitev Slovenije je predstavljala geopolitièno in civilizacijsko vrnitev države v krog evropskih demokracij.

Slovenija intenzivno gradi demokracijo in vstopa v evropske in svetovne integracije. Smo èlani NATA, Evropske unije, prevzeli smo evro in vstopili v šengenski prostor.

Prelomnemu obdobju demokratizacije in osamosvajanja Slovenije je Muzej novejše zgodovine Slovenije v letu 2006 skupaj z Vojaškim muzejem Slovenske vojske, Muzejem slovenske policije, Televizijo Slovenija, pokrajinskimi in obèinskimi muzeji ter drugimi sodelavci posvetil vseslovenski projekt Enotni v zmagi. V letu 2007 smo v stalni razstavi Slovenci v XX.stoletju z Vojaškim muzejem slovenske vojske postavili dve sobi z naslovom Enotni v zmagi – demokratizacija in osamosvojitev Slovenije. V prvi predstavljamo temeljne prizore demokratizacije v osemdesetih letih, v drugi pa vojno za obrambo samostojne Republike Slovenije.

Raziskujemo temeljne razvojne procese in prelomne dogodke v procesu, ki vodi v vrhu slovenskega nacionalnega vzpona. V letu 2007 smo sodelovali z udeleženci t.i. plakatne afere in stavke v Litostroju.

Iz vseh teh pobud se je v dogovorih o aktivnostih ob obeležitvi dvajsete obletnice procesa proti èetverici in ustanovitve Odbora za varstvo èlovekovih pravic razvila zamisel o vzpostavitvi spletnega portala www.slovenskapomlad.si. Z glavnimi akterji dogodkov, novinarjem Alijem Žerdinom, podjetjema Pristop in Renderspace ter z muzejsko ekipo sodelavcev vzpostavljamo virtualno obnovo silovite dinamike demokratiènih in tranzicijskih procesov, ki so Sloveniji zagotovili demokracijo, suverenost in uspešen vstop v evropske in svetovne integracije. Vzpostavljamo omrežje posameznih vsebinskih pobud in organizacijskih povezav, v katerih je nastopalo na tisoèe ljudi.

Zgodovina vstopa v medmrežje s sreèevanjem oseb in dokazil (fotografij, filmskih in zvoènih posnetkov, dokumentov in drugih besedil, muzealij …), vzpostavljamo virtualni muzej, dokumentacijski center, dialoško in izobraževalno središèe o rojstvu slovenske demokracije, na katerem temelji nacionalna samozavest.

Jože Dežman