Prijava

Pozabil sem geslo
Registracija

Portal Slovenska pomlad

slovenska pomlad slovenska pomlad

S pojmom »slovenska pomlad« poenostavljeno oznaèujemo obdobje, ko se je zaèela zbirati kritièna masa civilno-družbenih pobud, ki je spremenila politièno podobo Slovenije. Eno od vprašanj, ki si ga zastavljajo udeleženci tega prelomnega zgodovinskega obdobja, je, katera pobuda je bila kljuèna? Tednik Mladina ali Nova revija? Slovenska demokratièna zveza ali Slovenska kmeèka zveza? Mirovno gibanje ali morda kar delovanje liberalnega krila ZKS?

Portal Slovenska pomlad izhaja iz druge perspektive. Kljuèni dogodki so se zgodili v kompleksnem omrežju, ki je povezovalo posameznice in posameznike ter razliène iniciative, dogodke.

Ambicija tega portala je vsaj zasilna rekonstrukcija kompleksnega omrežja, v katerem so bili posamezniki in posameznice medij povezav razliènih skupin. In obratno: razliène iniciative so bile medij povezovanj posameznic in posameznikov. Teza, ki jo ponujamo, je torej obratna od obièajnih odgovorov na vprašanje, katera pobuda je bila kljuèna: šele ko so se posamezne iniciative povezale v gosto prepredeno omrežje, je to omogoèilo globoke zgodovinske spremembe.